Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Wat is een vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst? Meestal eindigt een arbeidsovereenkomst met een vaststellingsovereenkomst (ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd). De werkgever en werknemer maken dan afspraken om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. In deze blog leggen we uit wat een vaststellingsovereenkomst is. Ook leggen we uit wat welke afspraken er in een vaststellingsovereenkomst kunnen en moeten staan.

Laat jouw vaststellingsovereenkomst altijd controleren door een ontslagspecialist. Wist je dat het gebruikelijk is dat een werkgever een vergoeding biedt voor juridische bijstand?

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Benieuwd naar de andere manieren waarop jij kan worden ontslagen? In onze blog “Met welke redenen mag een werkgever iemand ontslaan?” lees je op welke 5 manieren een werkgever iemand mag ontslaan.

Een vaststellingsovereenkomst is vrijwillig

In een vaststellingsovereenkomst (ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd) spreek je met jouw werkgever af om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Je ondertekent dus vrijwillig voor je ontslag en bent niet verplicht om akkoord te gaan. Over de voorwaarden kan je onderhandelen. Ga dus niet meteen akkoord als je een vaststellingsovereenkomst krijgt aangeboden. Onderhandel altijd. Laat je ook niet onder druk zetten door een eis van jouw werkgever om binnen een bepaalde termijn akkoord te gaan.

Het initiatief van de vaststellingsovereenkomst ligt bij de werkgever. Het is belangrijk om dit ook op te nemen in de vaststellingsovereenkomst, omdat je anders het risico loopt dat je geen aanspraak maakt op een WW-uitkering.

Informatie over het dienstverband 

Voor de duidelijkheid dient informatie te worden opgenomen over het dienstverband. Denk aan:

 • Jouw functie
 • De datum van indiensttreding
 • Jouw salaris
 • Andere arbeidsvoorwaarden zoals vakantiegeld en een eventuele bonus

Als je de informatie over het dienstverband niet vastlegt, kan dit leiden tot discussie met de werkgever. Leg dit daarom altijd vast. 

Afspraken voor een WW-uitkering

Als je een vaststellingsovereenkomst sluit heb je in principe het recht op een WW-uitkering. Om ervoor te zorgen dat je aanspraak kan maken op een WW-uitkering is het nodig om de volgende zaken goed vast te leggen: 

 • Het initiatief voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ligt bij de werkgever.
 • Er is geen dringende reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 • Een neutrale reden voor ontslag. Bijvoorbeeld een niet op te lossen verschil van inzicht.

Het UWV heeft een model vaststellingsovereenkomst beschikbaar gesteld waarin deze belangrijke punten staan. Is de vaststellingsovereenkomst niet goed opgesteld, dan ontvang je mogelijk geen WW-uitkering. Controleer de vaststellingsovereenkomst daarom altijd goed voordat je tekent en akkoord gaat.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Einddatum en opzegtermijn 

In de vaststellingsovereenkomst leg je altijd de einddatum van de arbeidsovereenkomst vast. Het is belangrijk om daarbij rekening te houden met de opzegtermijn. De opzegtermijnen staan in de wet. Hoe lang de opzegtermijn is, is afhankelijk van hoe lang je in dienst bent: 

 • Korter dan 5 jaar: één maand
 • Tussen 5 jaar en 10 jaar: twee maanden
 • Tussen 10 en 15 jaar: drie maanden
 • 15 jaar of langer: 4 maanden

Het kan zijn dat er een langere opzegtermijn geldt, omdat dit in de cao of de arbeidsovereenkomst is afgesproken. Controleer daarom altijd de opzegtermijn in jouw arbeidsovereenkomst en/of cao. 

Rechten bij opzeggen

Tenzij anders afgesproken in de arbeidsovereenkomst of cao moet jouw werkgever tegen het einde van de maand opzeggen. Dit betekent dat jouw werkgever uiterlijk op de laatste dag van de maand moet opzeggen, anders komt er weer een maand bij.

Tijdens de opzegtermijn heb je recht op alle arbeidsvoorwaarden zoals loon, vakantiegeld, vakantiedagen en pensioen. Spreek je een kortere of helemaal geen opzegtermijn af, dan loop je loon, vakantiegeld, vakantiedagen en pensioen mis. 

Aanvragen WW-uitkering en opzegtermijn

Het UWV houdt bij de aanvraag van een WW-uitkering rekening met de opzegtermijn. Je maakt pas aanspraak op een WW-uitkering nadat de opzegtermijn voorbij is. Spreek je een kortere opzegtermijn af of helemaal geen opzegtermijn, dan heeft dit mogelijk het gevolg dat je niet direct een WW-uitkering ontvangt als jouw arbeidsovereenkomst eindigt.

Toch komt het wel eens voor dat jouw werkgever een kortere opzegtermijn of helemaal geen opzegtermijn wil afspreken in de vaststellingsovereenkomst. Dat kan, maar zorg er dan voor dat je financieel gecompenseerd wordt met een hogere ontslagvergoeding. 

Vrijstelling van werk 

Het heeft meestal nog maar weinig zin als de werknemer na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst blijft doorwerken. Dat is logisch. Het einde van de arbeidsovereenkomst is immers in zicht. De werkgevers-werknemers relatie is niet meer wat het geweest is.

In de vaststellingsovereenkomst kan je daarom vrijstelling van werk afspreken. Dit betekent dat je na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst niet meer hoeft te werken tot het einde van jouw arbeidsovereenkomst. Tenzij je andere afspraken maakt blijf je tijdens de vrijstelling van werk aanspraak maken op loon en bouw je ook andere arbeidsvoorwaarden op zoals vakantiegeld, vakantiedagen en pensioen.

Een andere optie is om af te spreken dat (een deel) van de openstaande vakantiedagen worden opgenomen voordat de arbeidsovereenkomst eindigt. Een voordeel van vrijstelling van werk is dat je tijd hebt om een nieuwe baan te zoeken. 

Ontslagvergoeding

Bijna iedere werknemer die wordt ontslagen, heeft recht op een transitievergoeding. Dit geldt zowel voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als bepaalde tijd. Heb je automatisch recht op een een transitievergoeding bij een vaststellingsovereenkomst? Nee dat heb je niet. Wel kan je een ontslagvergoeding ter hoogte van de transitievergoeding of een hoger bedrag afspreken. Afhankelijk van jouw situatie is het bijna altijd aan te raden om te onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding.

Bij de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst is de transitievergoeding meestal het minimumbedrag. Het is gebruikelijk om in de vaststellingsovereenkomst een ontslagvergoeding af te spreken die hoger ligt dan de transitievergoeding. Bijvoorbeeld anderhalf keer de transitievergoeding of zelfs meer. 

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De maximale transitievergoeding in 2024 is € 94.000,- of een jaarsalaris als dat hoger is.

Wil je weten hoe hoog jouw transitievergoeding is?

Transitievergoeding berekenen

Wil je meer weten over ontslagvergoedingen? Lees onze blog “Heb ik recht op een ontslagvergoeding?“.

Financiële eindafrekening

In de vaststellingsovereenkomst kan je afspraken maken over wanneer de werkgever een overzicht maakt van de financiële eindafrekening en hoe deze eruit ziet. Denk aan vakantiegeld, openstaande vakantiedagen en andere kosten die de werkgever nog aan de werknemer moet betalen. Ook kan worden afgesproken wanneer de werkgever betaalt.

Vergoeding juridische kosten 

Bij een vaststellingsovereenkomst is het essentieel om je te laten bijstaan door een specialist. In de vaststellingsovereenkomst kan je afspreken dat (een deel) van de juridische kosten die je maakt worden betaald door de werkgever. Bijvoorbeeld tot een maximumbedrag van €1.250,- excl. btw. Dit is gebruikelijk. Spreek dit daarom altijd af met jouw werkgever. Wij helpen je hierbij.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Studiekosten

Het kan voorkomen dat je tijdens je dienstverband een studie hebt gevolgd en met jouw werkgever hebt afgesproken dat je bij een vroegtijdig vertrek (een deel) van de studiekosten moet terugbetalen. In de vaststellingsovereenkomst afspreken dat je de studiekosten niet meer hoeft terug te betalen. 

Finale kwijting

Het is gebruikelijk om finale kwijting af te spreken. Finale kwijting betekent dat werkgever en werknemer na de financiële eindafrekening niets meer van elkaar kunnen vorderen. Dit zorgt voor gewenste financiële duidelijkheid voor zowel werkgever als werknemer. Streep eronder, zand erover.

Bedenktermijn 

Volgens de wet heb je als werknemer na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen 14 dagen kan je schriftelijk aan jouw werkgever laten weten dat je bij nader inzien afziet van de vaststellingsovereenkomst. Dit is bedoeld voor werknemers die spijt krijgen. Jouw werkgever moet jou over de bedenktermijn informeren in de vaststellingsovereenkomst.

Staat de bedenktermijn niet in de vaststellingsovereenkomst, dan wordt de bedenktermijn automatisch drie (3) weken in plaats van twee (2) weken. Als je een beroep doet op de bedenktermijn, dan eindigt de arbeidsovereenkomst niet meer. Ook geldt al het overige wat in de vaststellingsovereenkomst staat niet meer. Let op! Je kan maar één keer per zes (6) maanden een beroep doen op de bedenktermijn. 

Relatie- en concurrentiebeding 

Het komt regelmatig voor dat een werknemer is gebonden aan een relatie- en concurrentiebeding na het einde van het dienstverband. Dit betekent dat je na het eindigen van het dienstverband geen contact mag hebben met relaties van jouw ex-werkgever en/of dat je geen concurrerende werkzaamheden mag verrichten. Doe je dit wel, dan kunnen hier hoge boetes op staan.

Een relatie- en concurrentiebeding beperkt jou in je vrijheid om te werken waar je wil. Controleer daarom altijd of je bent gebonden aan een relatie- en concurrentiebeding. In de vaststellingsovereenkomst kan je afspreken dat het relatie- en concurrentiebeding niet meer geldt na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Op deze manier kan je gaan en staan waar je wil. Maak hier altijd afspraken over. 

Positief getuigschrift of een referentie 

In de vaststellingsovereenkomst kan je afspreken dat de werkgever een positief getuigschrift of een referentie verstrekt. Dit kan goed van pas komen als je gaat solliciteren voor een nieuwe baan. 

Teruggave van bedrijfsmiddelen 

Als je spullen hebt van jouw werkgever kan je afspraken maken over de teruggave van de spullen. Denk aan een bedrijfstelefoon, laptop of een leaseauto. Wanneer geef je deze terug en ontvang je een schriftelijke bevestiging als je de spullen hebt teruggegeven? Zorg ervoor dat je dit vastlegt in de vaststellingsovereenkomst . 

Geheimhouding 

Het is gebruikelijk om af te spreken dat de inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheim blijft. Ook kan je afspreken dat zowel werkgever als werknemer geen negatieve uitlatingen doen over elkaar, bijvoorbeeld op social media. 

Deze blog is geschreven door Jay Remmelzwaal

Direct advies

Geplaatst op 6 maart, 2021