Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Advies vaststellingsovereenkomst

Inleiding

In verreweg de meeste gevallen eindigt een arbeidsovereenkomst met een vaststellingsovereenkomst (ook wel een beëindigingsovereenkomst of ontslag met wederzijds goedvinden genoemd).

Jij als werknemer maakt dan met de werkgever afspraken in een juridisch document om met wederzijds goedvinden – in goed overleg – uit elkaar te gaan. Maar wat is een vaststellingsovereenkomst? Om deze vraag te beantwoorden leggen we in deze blog uit wat een vaststellingsovereenkomst is en welke afspraken er in een vaststellingsovereenkomst kunnen staan.

Laat jouw vaststellingsovereenkomst altijd controleren door een ontslagspecialist. Wist je dat het gebruikelijk is dat een werkgever een vergoeding biedt voor juridische bijstand?

Laat direct gratis jouw vaststellingsovereenkomst controleren.

De aanleiding van een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst komt meestal niet uit de lucht vallen. Meestal verloopt de arbeidsrelatie al niet helemaal soepel. Zo zien we vaak dat er bijvoorbeeld sprake is van regelmatig ziekteverzuim, er frictie aanwezig is met de leidinggevende of collega’s of dat de werkgever niet tevreden is over het werk wat wordt geleverd.

Wat de reden ook moge zijn, er komt een hoop onzekerheid op je af. Weet in ieder geval dat je goed beschermd ben tegen ontslag. Concreet betekent deze bescherming dat er sprake moet zijn van een redelijke grond voor ontslag. Deze is meestal niet aanwezig, waardoor de vaststellingsovereenkomst eigenlijk de enige mogelijke ontslagroute is voor de werkgever.

Benieuwd naar de manieren waarop jij kan worden ontslagen? In onze blog “Met welke redenen mag een werkgever iemand ontslaan?” lees je op welke 5 manieren een werkgever iemand mag ontslaan.

Het goede nieuws is dat een vaststellingsovereenkomst – met de juiste begeleiding – de mogelijkheid biedt om je eigen ontslag goed te regelen. Over de voorwaarden van het ontslag kan je onderhandelen. Neem direct contact met ons op voor gratis en vrijblijvend advies.

Of liever een gratis vaststellingsovereenkomst advies gesprek inplannen?

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een juridisch stuk die je vrijwillig tekent

Een vaststellingsovereenkomst is een juridisch document met daarin de voorwaarden voor een ontslag. In een vaststellingsovereenkomst (ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd) spreek je met jouw werkgever af om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan.

Je ondertekent dus vrijwillig voor je ontslag en bent niet verplicht om akkoord te gaan. Over de voorwaarden kan je onderhandelen. Ga dus niet meteen akkoord als je een vaststellingsovereenkomst krijgt aangeboden. Onderhandel altijd. Neem direct contact met ons op voor gratis en vrijblijvend advies.

Laat je niet onder druk zetten

Laat je ook niet onder druk zetten door een eis van jouw werkgever om binnen een bepaalde termijn te tekenen. Neem alle tijd die je nodig hebt om een weloverwogen beslissing te nemen. Laat je goed adviseren over de mogelijkheden, want een vaststellingsovereenkomst kan op allerlei verschillende manieren worden opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van een latere einddatum, hogere ontslagvergoeding of gunstige vervroegde uitdiensttredingsregeling. Kijk goed wat bij je past en wat je nodig hebt om een akkoord te bereiken met jouw werkgever. Een vaststellingsovereenkomst moet je alleen tekenen als de voorwaarden passend zijn voor jou en deze voldoende vertrouwen bieden.

Het initiatief ligt bij de werkgever

Het initiatief van de vaststellingsovereenkomst ligt bij de werkgever. Het is belangrijk om dit ook op te nemen in de vaststellingsovereenkomst, omdat je anders het risico loopt dat je geen aanspraak maakt op een WW-uitkering.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Wat is een vaststellingsovereenkomst: informatie over het dienstverband 

Nu we hiervoor uitleg hebben gegeven omtrent de vraag wat is een vaststellingsovereenkomst, kunnen we door naar de inhoud van de afspraken die je kunt maken. Want wat staat er eigenlijk in zo’n vaststellingsovereenkomst?

Voor de duidelijkheid dient informatie te worden opgenomen over het dienstverband. Denk aan:

 • Jouw functie
 • De datum van indiensttreding
 • Jouw salaris
 • Andere arbeidsvoorwaarden zoals vakantiegeld en een eventuele bonus

Als je de informatie over het dienstverband niet vastlegt, kan dit leiden tot discussie met de werkgever. Leg dit daarom altijd vast. 

Wat is een vaststellingsovereenkomst: je toegangskaartje tot een WW-uitkering

Als je een vaststellingsovereenkomst sluit heb je in principe het recht op een WW-uitkering, tenminste als je de vaststellingsovereenkomst ‘WW-proof’ opstelt door de juiste zaken erin op te nemen. Om ervoor te zorgen dat je aanspraak kan maken op een WW-uitkering is het nodig om de volgende zaken goed vast te leggen: 

 • Het initiatief voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ligt bij de werkgever.
 • Er is geen dringende reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 • Een neutrale reden voor ontslag. Bijvoorbeeld een niet op te lossen verschil van inzicht.

Het UWV heeft een model vaststellingsovereenkomst beschikbaar gesteld waarin deze belangrijke punten staan. Is de vaststellingsovereenkomst niet goed opgesteld, dan ontvang je mogelijk geen WW-uitkering. Laat de vaststellingsovereenkomst daarom altijd goed controleren voordat je tekent en akkoord gaat.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Wat is een vaststellingsovereenkomst: einde van een (arbeids)relatie (einddatum en opzegtermijn)

Bij de vraag wat is een vaststellingsovereenkomst speelt de einddatum een belangrijke rol. In de vaststellingsovereenkomst leg je altijd de einddatum van de arbeidsovereenkomst vast. Het is belangrijk om daarbij rekening te houden met de opzegtermijn. De opzegtermijnen staan in de wet. Hoe lang de opzegtermijn is, is afhankelijk van hoe lang je in dienst bent: 

 • Korter dan 5 jaar: één maand
 • Tussen 5 jaar en 10 jaar: twee maanden
 • Tussen 10 en 15 jaar: drie maanden
 • 15 jaar of langer: 4 maanden

Het kan zijn dat er een langere opzegtermijn geldt, omdat dit in de cao of de arbeidsovereenkomst is afgesproken. Controleer daarom altijd de opzegtermijn in jouw arbeidsovereenkomst en/of cao. 

Het is altijd mogelijk om een langere opzegtermijn af te spreken. Dit kan interessant zijn als je meer tijd en ruimte wenst om een andere baan te zoeken. Een voorbeeld waarbij we dit aanraden is als er sprake is van ziekte. Door een langere opzegtermijn heb je meer tijd om te herstellen.

Meer informatie over deze situatie lees je in onze blog “Hoe teken je zorgeloos een vaststellingsovereenkomst bij ziekte?“.

Rechten bij opzeggen

Tenzij anders afgesproken in de arbeidsovereenkomst of cao moet jouw werkgever tegen het einde van de maand opzeggen. Dit betekent dat jouw werkgever uiterlijk op de laatste dag van de maand moet opzeggen, anders komt er weer een maand bij.

Tijdens de opzegtermijn heb je recht op alle arbeidsvoorwaarden zoals loon, vakantiegeld, vakantiedagen en pensioen. Spreek je een kortere of helemaal geen opzegtermijn af, dan loop je loon, vakantiegeld, vakantiedagen en pensioen mis. 

Vaak zien we dat werkgevers tegen het einde van de maand wat meer haast hebben met de onderhandelingen. Dit heeft met de opzegtermijnen te maken. Als er namelijk geen overeenkomst wordt gesloten tegen het einde van de maand, en je daardoor in de volgende maand terecht komt, dan dient de einddatum door de opzegtermijn een maand later te worden vastgesteld.

Aanvragen WW-uitkering en opzegtermijn

Het UWV houdt bij de aanvraag van een WW-uitkering rekening met de opzegtermijn. Je maakt pas aanspraak op een WW-uitkering nadat de opzegtermijn voorbij is. Spreek je een kortere opzegtermijn af of helemaal geen opzegtermijn, dan heeft dit mogelijk het gevolg dat je niet direct een WW-uitkering ontvangt als jouw arbeidsovereenkomst eindigt.

Toch komt het wel eens voor dat jouw werkgever een kortere opzegtermijn of helemaal geen opzegtermijn wil afspreken in de vaststellingsovereenkomst. Dat kan, maar zorg er dan voor dat je financieel gecompenseerd wordt met een hogere ontslagvergoeding. 

Gratis advies

Wat is een vaststellingsovereenkomst: tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe baan (vrijstelling van werk)

Het heeft meestal nog maar weinig zin als je na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst blijft doorwerken. Dat is logisch. De motivatie ontbreekt, omdat het einde van de arbeidsovereenkomst immers in zicht is. De werkgevers-werknemers relatie is niet meer wat het geweest is.

Wat is een vaststellingsovereenkomst

In de vaststellingsovereenkomst kan je daarom vrijstelling van werk afspreken. Dit betekent dat je na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst niet meer hoeft te werken tot het einde van jouw arbeidsovereenkomst. Tenzij je andere afspraken maakt blijf je tijdens de vrijstelling van werk aanspraak maken op loon en bouw je ook andere arbeidsvoorwaarden op zoals vakantiegeld, vakantiedagen en pensioen. Het is vrij gebruikelijk om de afspraak te maken dat je bent vrijgesteld van werk.

Een andere optie is om af te spreken dat (een deel) van de openstaande vakantiedagen worden opgenomen voordat de arbeidsovereenkomst eindigt. Een voordeel van vrijstelling van werk en/of het opnemen van vakantiedagen is dat je tijd hebt om een nieuwe baan te zoeken. 

Wat is een vaststellingsovereenkomst: een springplank naar een volgende werkgever (vervroegde uitdiensttredingsregeling)

Als je de mogelijkheid open wil houden om eerder dan de afgesproken einddatum te vertrekken, omdat je een nieuwe baan hebt gevonden, dan kan een vervroegde uitdiensttredingsregeling interessant zijn.

Een vervroegde uitdiensttredingsregeling zorgt ervoor dat de einddatum verschuift als je voor de einddatum ergens anders in dienst treedt. Je krijgt in dat geval het salaris inclusief vakantietoeslag (100% of minder) in één keer uitbetaald als aanvullende vergoeding bovenop de ontslagvergoeding.

Voorbeeld:
Stel dat je een einddatum afspreekt van 1 september, maar het lukt je al om op 1 augustus bij een nieuwe werkgever in dienst te treden. Dan verschuift de einddatum van 1 september naar 1 augustus. Het misgelopen (100% of minder)salaris inclusief vakantietoeslag over de periode tussen 1 augustus en 1 september krijg je dan in één keer uitbetaald.

Wat is een vaststellingsovereenkomst: geld (afspraak over de ontslagvergoeding)

Bij de vraag wat is een vaststellingsovereenkomst is de ontslagvergoeding misschien wel het belangrijkste. Bijna iedere werknemer die wordt ontslagen, heeft recht op een transitievergoeding. Dit geldt zowel voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract) als bepaalde tijd (tijdelijk contract).

Je hebt niet automatisch recht een ontslagvergoeding met een vaststellingsovereenkomst. Wel kan je een ontslagvergoeding ter hoogte van de transitievergoeding of een hoger bedrag afspreken. Dat is ook gebruikelijk. Afhankelijk van jouw situatie is het bijna altijd aan te raden om te onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding. Neem direct contact met ons op voor gratis en vrijblijvend advies.

Bij de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst is de transitievergoeding meestal het minimumbedrag. Het is gebruikelijk om in de vaststellingsovereenkomst een ontslagvergoeding af te spreken die hoger ligt dan de transitievergoeding.

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De maximale transitievergoeding in 2024 is € 94.000,- of een jaarsalaris als dat hoger is.

Wil je weten hoe hoog jouw transitievergoeding is?

Transitievergoeding berekenen

Wil je meer weten over ontslagvergoedingen? Lees onze blog “Heb ik recht op een ontslagvergoeding?“.

Wat is een vaststellingsovereenkomst: financiële plaatje (eindafrekening)

In de vaststellingsovereenkomst kan je afspraken maken over wanneer de werkgever een overzicht maakt van de financiële eindafrekening en hoe deze eruit ziet. Denk aan vakantiegeld, openstaande vakantiedagen en andere kosten die de werkgever nog aan jou moet betalen. Ook kan worden afgesproken wanneer de werkgever betaalt. Meestal gebeurt dit in de maand na de einddatum.

Veel werkgevers willen dat je je vakantiedagen opneemt. Omdat vakantiedagen fiscaal zwaar belast worden kan het gunstig zijn om je vakantiedagen op te geven, in ruil voor andere goede voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst, zoals een latere einddatum of hogere ontslagvergoeding.

Wat is een vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst: een document dat gecontroleerd moet worden (vergoeding juridische kosten)

Bij een vaststellingsovereenkomst is het essentieel om je te laten bijstaan door een specialist. Vraag daarvoor een vergoeding. In de vaststellingsovereenkomst kan je afspreken dat (een deel) van de juridische kosten die je maakt worden betaald door de werkgever. Een bedrag tussen € 500 – € 1.750 excl. btw is gebruikelijk. Spreek dit daarom altijd af met jouw werkgever. Sommige werkgevers bieden uit zichzelf een budget aan voor het inschakelen van juridische bijstand. De meeste werkgevers bieden dit pas later aan, tijdens de onderhandeling. Maak je dus geen zorgen als je nog geen toezegging hebt voor een vergoeding van juridische kosten. Wij helpen je hierbij.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Wat is een vaststellingsovereenkomst: kennis is macht (outplacementbudget)

Ben je van plan om een studie of opleiding te volgen? Bijvoorbeeld omdat je je om wil laten scholen. Dan kan je met de werkgever afspreken dat je hier een budget voor krijgt. Hierdoor kan je een bruto-netto voordeel behalen.

Soms bieden werkgevers juist een outplacementbudget aan terwijl je daar niet op zit te wachten. Het is natuurlijk zonde als je dit niet gebruikt. In dat geval is het wellicht mogelijk om de ontslagvergoeding verder te laten ophogen met het aangeboden outplacementbudget. Hier kan je afspraken over maken in de vaststellingsovereenkomst.

Wat is een vaststellingsovereenkomst: kennis terugbetalen (studiekosten)

Het kan voorkomen dat je tijdens je dienstverband een studie hebt gevolgd en met jouw werkgever hebt afgesproken dat je bij een vroegtijdig vertrek (een deel) van de studiekosten moet terugbetalen.

Vaak blijkt dat de gemaakte afspraken over studiekosten niet geldig zijn. Er zitten namelijk strenge eisen vast aan een studiekostenbeding. Mochten de afspraken wel geldig zijn, dan kan je in de vaststellingsovereenkomst afspreken dat je de studiekosten niet meer hoeft terug te betalen. 

Wat is een vaststellingsovereenkomst: streep eronder (finale kwijting)

Het is gebruikelijk om finale kwijting af te spreken. Finale kwijting betekent dat werkgever en werknemer na de financiële eindafrekening niets meer van elkaar kunnen vorderen. Dit zorgt voor gewenste financiële duidelijkheid voor zowel werkgever als werknemer. Streep eronder, zand erover. Controleer goed of je geen vorderingen meer op de werkgever hebt die niet in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen. Heb je bijvoorbeeld nog kostenposten openstaan omdat je letsel hebt opgelopen bij de werkgever? Dan is het niet verstandig om finale kwijting af te spreken.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Wat is een vaststellingsovereenkomst: je kan er nog van af (bedenktermijn)

Volgens de wet heb je als werknemer na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen 14 dagen kan je – zonder reden – schriftelijk aan jouw werkgever laten weten dat je bij nader inzien afziet van de vaststellingsovereenkomst. Dit is bedoeld voor werknemers die spijt krijgen van hun beslissing. De bedenktermijn kan ook van pas komen als je zonder na te denken, en zonder advies, een handtekening hebt gezet. Jouw werkgever moet jou over de bedenktermijn informeren in de vaststellingsovereenkomst.

Staat de bedenktermijn niet in de vaststellingsovereenkomst, dan wordt de bedenktermijn automatisch drie (3) weken in plaats van twee (2) weken. Als je een beroep doet op de bedenktermijn, dan gaat de vaststellingsovereenkomst van tafel en eindigt de arbeidsovereenkomst niet meer. Ook geldt al het overige wat in de vaststellingsovereenkomst staat niet meer. Let op! Je kan maar één keer per zes (6) maanden een beroep doen op de bedenktermijn. 

Wat is een vaststellingsovereenkomst: vrij als een vogel (relatie- en concurrentiebeding)

Het komt regelmatig voor dat een werknemer is gebonden aan een relatie- en concurrentiebeding na het einde van het dienstverband. Dit betekent dat je na het eindigen van het dienstverband geen contact mag hebben met relaties van jouw ex-werkgever en/of dat je geen concurrerende werkzaamheden mag verrichten. Doe je dit wel, dan kunnen hier hoge boetes op staan.

Een relatie- en concurrentiebeding beperkt jou in je vrijheid om te werken waar je wil. Controleer daarom altijd of je bent gebonden aan een relatie- en concurrentiebeding. Vaak is het twijfelachtig of een relatie- en concurrentiebeding geldig is. Een relatie- en concurrentiebeding kan (deels) worden vernietigd door de rechter als deze te streng is opgesteld.

Om alle twijfel weg te nemen kan je in de vaststellingsovereenkomst afspreken dat het relatie- en concurrentiebeding niet meer geldt na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Op deze manier kan je gaan en staan waar je wil. Maak hier altijd afspraken over.

Wat is een vaststellingsovereenkomst: positief daglicht (positief getuigschrift of een referentie)

In de vaststellingsovereenkomst kan je afspreken dat de werkgever een positief getuigschrift of een referentie verstrekt. Voor de werkgever een kleine moeite, maar dit kan goed van pas komen als je gaat solliciteren voor een nieuwe baan. Spreekt dit daarom altijd af.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Wat is een vaststellingsovereenkomst: afspraak over spullen

Als je spullen hebt van jouw werkgever kan je afspraken maken over de teruggave van de spullen. Denk aan een bedrijfstelefoon, laptop of een leaseauto. Wanneer geef je deze terug en ontvang je een schriftelijke bevestiging als je de spullen hebt teruggegeven? Zorg ervoor dat je dit vastlegt in de vaststellingsovereenkomst. Mocht je bedrijfsmiddelen willen overnemen, dan kan je daar afspraken over maken in de vaststellingsovereenkomst. Misschien is het toch wel handig om die laptop of telefoon te behouden waar je zo gehecht aan bent?

Wat is een vaststellingsovereenkomst: een document wat geheim blijft

Het is gebruikelijk om af te spreken dat de inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheim blijft. Ook kan je afspreken dat zowel werkgever als werknemer geen negatieve uitlatingen doen over elkaar, bijvoorbeeld op social media. 

Deze blog is geschreven door Jay Remmelzwaal

Gratis advies

Geplaatst op 9 mei, 2024