Hoe ontvang je een transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Advies vaststellingsovereenkomst na 2 jaar jaar ziekte

Als je langdurig ziek bent komt er veel op je af. Wanneer blijkt dat er geen toekomst meer voor je is weggelegd bij jouw werkgever kan na 2 jaar ziekte ontslag plaatsvinden. In deze blog geven wij antwoord op de vraag hoe ontvang je een transitievergoeding na 2 jaar ziekte.

Of vraag direct ondersteuning bij ontslag na 2 jaar ziekte aan.

Gratis advies

Twee manieren voor ontslag na 2 jaar ziekte

Bij ontslag heb je recht op een transitievergoeding. Tijdens ziekte is het in principe verboden om iemand te ontslaan. Er geldt namelijk een opzegverbod. Na 2 jaar ziekte is het opzegverbod tijdens ziekte niet meer aan de orde, tenzij het UWV de werkgever een loonsanctie geeft. Het UWV kan een loonsanctie opleggen als de werkgever onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie. In dat geval dient de werkgever voor een bepaalde periode het loon langer door te betalen na 2 jaar ziekte.

Er zijn twee manieren waarop ontslag na 2 jaar ziekte kan plaatsvinden:

  • Met een vaststellingsovereenkomst (ontslag na 2 jaar ziekte met wederzijds goedvinden)

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte 

Als de werkgever een ontslagvergunning krijgt van het UWV, kan de werkgever het arbeidscontract opzeggen. In dat geval heb je automatisch recht op een transitievergoeding na 2 jaar ziekte. Bij ontslag met een vaststellingsovereenkomst heb je niet automatisch recht op een transitievergoeding. Je zult dit expliciet moeten vastleggen in de vaststellingsovereenkomst, zodat het bedrag ook daadwerkelijk wordt overgemaakt bij de eindafrekening.

Heb jij een vaststellingsovereenkomst ontvangen na 2 jaar ziekte? Laat je dan altijd adviseren door een ontslagspecialist. 

Meer weten over ontslagvergoedingen? Lees onze blog “Heb ik recht op een ontslagvergoeding?” voor meer informatie.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Hoogte transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Hoe hoog is jouw transitievergoeding dan na 2 jaar ziekte? Dit is afhankelijk van jouw salaris en dienstjaren. De einddatum is dus ook van belang. Je kan de einddatum namelijk precies op de datum van 2 jaar ziekte vaststellen, maar het kan ook dat ontslag later plaatsvindt. Bijvoorbeeld als er sprake is van een slapend dienstverband. 

De hoogte van de transitievergoeding in 2024 is in de wet vastgelegd en bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Het maximale bedrag is € 94.000,- of een jaarsalaris als dat hoger is. Als je al jarenlang in dienst bent, kan de transitievergoeding dus flink oplopen. Onze ervaring leert dat veel werkgevers – bewust dan wel onbewust – een verkeerde berekening maken van de transitievergoeding. Dit komt bijvoorbeeld omdat bepaalde bestanddelen van het loon over het hoofd worden gezien, terwijl deze wel meetellen. 

Wil je weten waar jij recht op hebt? Bereken direct jouw transitievergoeding met onze tool.

Bereken transitievergoeding

Compensatie voor de transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Jouw werkgever kan door het UWV worden gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding na 2 jaar ziekte. Hiervoor moet de werkgever aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet het dienstverband zijn geëindigd wegens langdurige ziekte. Daarnaast dient de werknemer bij het eindigen van het dienstverband nog steeds ziek te zijn en moet de transitievergoeding ook daadwerkelijk zijn betaald. Als de werkgever een compensatie krijgt kost het dus voor de werkgever niets om jou de transitievergoeding te betalen. Voel je daarom zeker niet schuldig als je vraagt naar de transitievergoeding na 2 jaar ziekte.

Laat ontslag na 2 jaar ziekte altijd controleren

Ontslag na 2 jaar ziekte vindt meestal plaats met een vaststellingsovereenkomst. Dit is sneller en gemakkelijker dan het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV wegens langdurige ziekte. Onderteken nooit een vaststellingsovereenkomst zonder eerst te informeren bij een ontslagspecialist. Doe je er wel verstandig aan om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen? Ontvang jij wel alles waar je recht op hebt? Behoud je het recht op een uitkering? Stuk voor stuk belangrijke vragen waar je tegenaan loopt. Wij helpen je graag om antwoord te geven op deze vragen. Juist in tijden van ziekte dien je goed voor jezelf te zorgen. Wij nemen deze zorg graag uit handen. Neem direct vrijblijvend contact met ons op. 

Deze blog is geschreven door Jay Remmelzwaal

Gratis advies

Geplaatst op 17 september, 2022