Tijdelijk contract wordt niet verlengd

Einde van rechtswege

Veel werkgevers besluiten om tijdelijke contracten niet te verlengen. Als jouw tijdelijk contract niet wordt verlengd, kan je daar in principe niets aan doen. Wat doe je als jouw tijdelijk contract niet wordt verlengd? Er zijn wel degelijk juridische mogelijkheden. In deze blog leggen wij uit waar je op moet letten.

Gratis advies

Einde tijdelijk contract

Een contract kan automatisch eindigen door een bepaalde gebeurtenis. In de juridische wereld heet dit einde van rechtswege. Het meest bekende voorbeeld is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) die eindigt. Denk aan een tijdelijk contract van één jaar die na verloop van een jaar eindigt. Aan een tijdelijk contract die van rechtswege eindigt kan je niets doen. Maar het is wel belangrijk om op de volgende zaken te letten.

Tijdelijk contract aanzeggen

Als jouw tijdelijk contract zes maanden of langer duurt is de werkgever verplicht om je minimaal één maand van tevoren schriftelijk te informeren over het eindigen van jouw tijdelijk contract. Dit heet aanzeggen. De werkgever moet aantonen dat je een aanzegging hebt ontvangen en heeft dus de bewijslast. Een mail, WhatsApp of SMS is hiervoor voldoende. 

Aanzegvergoeding als tijdelijk contract niet wordt verlengd

Heeft de werkgever niet schriftelijk aangezegd, terwijl jouw tijdelijk contract eindigt, dan heb je recht op een aanzegvergoeding ter hoogte van een maandsalaris. Het kan ook gebeuren dat de werkgever te laat aanzegt. Bijvoorbeeld pas twee weken voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In dat geval heb je recht op een aanzegvergoeding over de periode waarover de werkgever te laat heeft aangezegd. Bijvoorbeeld een salaris van twee weken.

Claim aanzegvergoeding op tijd

Claim jouw aanzegvergoeding bij jouw werkgever als je hier recht op hebt. Stuur hiervoor een mail of een brief naar jouw werkgever waarin je uitleg dat je recht hebt op een aanzegvergoeding met daarbij de hoogte van het bedrag. Ontslagmeesters helpt hier graag bij.

Weigert jouw werkgever om een aanzegvergoeding te betalen. Dan is het zaak om binnen drie maanden na de dag waarop de werkgever had moeten aanzeggen een verzoekschrift (een papier waarin je de rechter vraagt om de werkgever de aanzegvergoeding te laten betalen) te versturen naar de rechtbank. Oftewel binnen twee maanden nadat jouw tijdelijk contract is geëindigd. Hierna vervalt het recht op een aanzegvergoeding. Claim jouw aanzegvergoeding daarom op tijd. 

Bereken transitievergoeding

Controleer of je een vast contract hebt in plaats van een tijdelijk contract

Het kan zo zijn dat je arbeidsovereenkomst helemaal niet eindigt, omdat je inmiddels al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract) hebt. Controleer daarom altijd of je al een vast contract hebt. Om te bepalen of je een vast contract hebt moet worden gekeken naar de ketenregeling. Als je een vast contract hebt kan deze niet zomaar worden opgezegd. In onze blog “Met welke redenen mag een werkgever iemand ontslaan?” lees je wanneer een vast contract kan worden opgezegd.

Volgens de ketenregeling mag je maximaal drie tijdelijke contracten hebben binnen een periode van maximaal 36 maanden. Heb je een vierde contract of ben je langer in dienst dan 36 maanden, dan heb je een vast contract. 

Als er een periode tussen twee contracten zit van meer dan zes maanden zonder contract, dan begint er een nieuwe keten. Dan begin je dus opnieuw met tellen.  

Let op! Het is mogelijk om bij cao af te wijken van de ketenregeling. Controleer daarom altijd of er een cao van toepassing is waarin misschien andere regels zijn opgenomen.

Achterstallig loon en overige arbeidsvoorwaarden

Wij zien regelmatig dat werknemers te weinig loon hebben ontvangen tijdens het dienstverband. Het kan voorkomen dat de werkgever bijvoorbeeld heeft nagelaten om het cao loon te betalen. Het kan ook zijn dat je bent ingeschaald in een te lage loonschaal waardoor je te weinig betaald hebt gekregen.

Controleer, als tijdelijk contract is geëindigd, altijd of je wel hebt gekregen waar je recht op hebt. Heb je gezien dat er te weinig loon is uitbetaald, dan geldt er een verjaartermijn van vijf jaren. Claim jouw achterstallig loon daarom op tijd en dien een loonvordering in. In onze blog “Hoe stel je een loonvordering in?” lees je hier meer over.

Het einde van de arbeidsovereenkomst is tevens een goed moment om naast het loon de overige arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiegeld, vakantiedagen en eventuele bonussen, onder de loep te nemen. Het komt namelijk vaak voor dat de opbouw en/of uitbetaling daarvan niet goed is gegaan. Controleer dit daarom ook altijd en stel zo nodig een loonvordering in.

Transitievergoeding

Als jouw tijdelijk contract niet wordt verlengd, heb je recht op een transitievergoeding, tenzij het contract niet is verlengd wegens ernstig verwijtbaar handelen (dit is uitzonderlijk). 

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De maximale transitievergoeding in 2024 is € 94.000,- of een jaarsalaris als dat hoger is. Wil jij weten hoe hoog jouw transitievergoeding is? Bereken de hoogte van jouw transitievergoeding met onze tool. Wil je meer weten over de transitievergoeding? In onze blog “Heb ik recht op een ontslagvergoeding?” lees je hier meer over.

Billijke vergoeding

Als jouw tijdelijk contract niet wordt verlengd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kan je naast de transitievergoeding aanspraak maken op een aanvullende ontslagvergoeding (billijke vergoeding). Wil je meer weten over de billijke vergoeding? In onze blog “Heb ik recht op een ontslagvergoeding?” leggen wij meer uit over de billijke vergoeding.

Deze blog is geschreven door Jay Remmelzwaal

Gratis advies

Geplaatst op 28 juni, 2021