Hoe stel je een loonvordering in?

Loonvordering indienen

Regelmatig krijgen werknemers te weinig salaris. Bijvoorbeeld omdat de werkgever niet het juiste salaris heeft uitbetaald of onterecht salaris heeft ingehouden. Om alsnog het juiste salaris te ontvangen kan je een loonvordering instellen. Ontslagmeester helpt graag bij een loonvordering. In deze blog leggen wij uit wat een loonvordering is en hoe je een loonvordering kunt instellen.

Gratis advies

Waarom heet het een loonvordering? 

In de wet wordt niet gesproken van salaris, maar van “loon”. Daarom spreekt men ook van een loonvordering. Naast arbeid en gezag is loon één van de drie essentiële elementen voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Zonder loon heb je geen arbeidsovereenkomst en ben je geen werknemer, maar een stagiair(e) of vrijwilliger.

De meeste mensen denken bij loon aan geld. Meestal is loon ook geld, maar dat is niet altijd zo. Loon is namelijk iedere “tegenprestatie voor het leveren van arbeid”Dit kan dus bijvoorbeeld ook woonruimte zijn wat je krijgt voor het werk dat je levert. Fooi is daarentegen geen loon, omdat het geen tegenprestatie is voor het werk dat je levert.

Ontvang jij het juiste loon?

Het loon dat je ontvangt spreek je met jouw werkgever af in de arbeidsovereenkomst. De werkgever heeft hier wel goed over nagedacht, althans dat zou je denken. Niets is minder waar. Wij maken regelmatig mee dat de werkgever niet het juiste loon uitbetaalt. Controleer daarom altijd, tijdens of na beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst, of jij wel het juiste loon van de werkgever uitbetaald hebt gekregen. 

Het controleren van het loon kan ook nadat je bent ontslagen en jouw arbeidsovereenkomst is geëindigd. Lees onze “Met welke redenen mag een werkgever iemand ontslaan?” op welke manieren jij kan worden ontslagen. Hieronder leggen wij uit dat je tot wel 5 jaar terug een loonvordering kunt instellen.

Wet minimumloon 

Bij het bepalen van het loon moet de werkgever zich houden aan de regels in de Wet minimumloon. Volgens de Wet minimumloon moet er in 2021 minimaal € 1.701,00 bruto voor een fulltimebaan worden uitbetaald. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week, afhankelijk van de branche waarin je werkt. Heb jij een parttimebaan? Dan moet het minimum loon naar rato worden berekend. 

Cao-loon

Wanneer er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is moeten werkgevers zich daarnaast houden aan de regels uit de cao. In een cao staan regels die werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties met elkaar hebben afgesproken.

In de praktijk blijkt regelmatig dat werkgevers zich, bewust of onbewust, niet houden aan de regels van de cao. Hierdoor ontvang je minder loon dan waar je eigenlijk recht op hebt. Denk aan de situatie dat de werkgever een functie indeling heeft gemaakt die in strijd is met de regels in de cao. Of de situatie dat je ben ingedeeld in een verkeerde salarisschaal. Controleer daarom altijd of er een cao van toepassing is, en of jouw loon in lijn is met de regels die in de cao staan.

Gratis advies

Wanneer moet jij je loon ontvangen? 

De meeste werknemers krijgen per maand of per week uitbetaald. De werkgever moet het loon na deze periode uitbetalen. Krijg je per week uitbetaald? Dan heeft de werkgever één week de tijd om jou uit te betalen. Krijg je per maand uitbetaald? Dan moet de werkgever jou binnen één maand uitbetalen. Betaalt jouw werkgever het loon niet uit? Stel dan een loonvordering in.

Werkgever betaalt het loon te laat

Wat kan jij doen als jouw werkgever het loon te laat uitbetaalt? Allereerst is dat natuurlijk enorm vervelend. Je bent immers financieel afhankelijk van jouw inkomen. De wet geeft je hier een steuntje in de rug. Als de werkgever het loon te laat uitbetaalt heb je namelijk recht op een zogenoemde “wettelijke verhoging”. Dit is een soort boete voor de werkgever die bovenop het uit te betalen loon komt. Het idee hierachter is dat de werkgever wordt gestimuleerd om tijdig het loon uit te betalen. De wettelijke verhoging is onderdeel van de loonvordering. Hoe hoog is deze wettelijke verhoging? 

Berekening wettelijke verhoging

  • Voor de 4e tot de 8e werkdag dat het loon te laat is uitbetaald: 5% per dag
  • Voor elke werkdag na deze periode: 1% per dag met een maximum van 50% van jouw loon

Je kan zelf gemakkelijk berekenen hoeveel wettelijke verhoging de werkgever aan jou verschuldigd is. Dit bedrag komt bovenop het loon wat je nog krijgt. Als de werkgever niet bereid is om de wettelijke verhoging te betalen kan je dit middels een loonvordering afdwingen via de rechter. De rechter kan het bedrag verlagen. De rechter kijkt naar wat redelijk is. Het kan voorkomen dat de werkgever volgens de rechter geen wettelijke verhoging hoeft te betalen, omdat het niet de schuld is van de werkgever dat er te laat is uitbetaald.  

Werkgever betaalt loon niet uit

Wat kan jij doen als jouw werkgever het loon helemaal niet uitbetaald? Dit kan bijvoorbeeld als jouw werkgever van mening is dat er een lager (cao-)salaris moet worden uitbetaald. Maar ook als je onterecht een loon stop hebt gekregen. Uiteraard probeer je dan altijd eerst zonder de rechter het loon alsnog te ontvangen. Vaak is een brief naar de werkgever voldoende.

Mocht een brief niet werken, dan kan jij jouw werkgever via de rechter dwingen om toch het onterecht niet uitbetaalde salaris te betalen. Dit heet een loonvordering. Wist je dat je tot wel vijf jaar terug een loonvordering kunt instellen? Controleer daarom altijd of je in het verleden wel op de juiste manier bent uitbetaald. Zo niet, stel zo snel mogelijk een loonvordering in.

Hulp nodig? Ontslagmeesters ondersteunt jou graag bij het instellen van een loonvordering.

Deze blog is geschreven door Jay Remmelzwaal

Gratis advies

Geplaatst op 26 augustus, 2021